Zadavatel

 

Administrace výběrových řízení

Složitý administrativní proces výběru vhodného dodavatele má zcela zásadní vliv na úspěšnou realizaci celého záměru zadavatele. Proto nabízíme kompletní zpracování řízení s maximální akceptací zájmů zadavatele.

  • Seznámení a studium podkladů, formalizace předmětu zakázky;
  • Doporučení optimálního druhu zadávacího řízení jak dle předpokládané výše veřejné zakázky, tak dle časových dispozic zadavatele;
  • Vypracování a kompletace zadávací dokumentace a zprostředkování jejího posouzení správci dotace, je-li vyžadováno;
  • Návrh odůvodnění veřejné zakázky;
  • Zveřejnění předběžného oznámení, oznámení o zahájení či výzvy o zahájení zadávacího řízení (vyhlášení zadávacího řízení);
  • Organizace a administrativní zajištění přijímání obálek;
  • Odborné zajištění otevírání obálek včetně posuzování a hodnocení nabídek;
  • Odborné posouzení podaných námitek a zpracování návrhu rozhodnutí;
  • Finální kompletace dokumentů týkajících se řízení a její předání zadavateli;
  • Právní poradenství při tvorbě a uzavírání smluv s vítěznými uchazeči, dle typu a druhu zadávacího řízení v souladu s novým občanských zákoníkem.

 

Audit již zadané veřejné zakázky nebo předběžný audit

Zřízení profilu zadavatele a jeho zapsání do Věstníku veřejných zakázek

Nabízíme i převzetí administrace zadávacího řízení v případě nespokojenosti s dosavadním administrátorem.

 

Vytvořeno © Smart Green s.r.o.    ¦   Aktuální verze webu v 1.0215